Polychromes of Zofia Baudouin de Courtenay in churches of Gdańsk and Sopot Cover Image

Polichromie Zofii Baudouin de Courtenay w kościołach Gdańska i Sopotu
Polychromes of Zofia Baudouin de Courtenay in churches of Gdańsk and Sopot

Author(s): Hubert Bilewicz
Contributor(s): Grażyna Ryba (Editor)
Subject(s): History, Fine Arts / Performing Arts, Theology and Religion
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Keywords: Zofia Baudouin de Courtenay; Gdańsk; malarstwo monumentalne; sztuka religijna

Summary/Abstract: The artistic output of Zofia Baudouin de Courtenay (1889–1967), despite several attempts at fragmentary studies, still remains largely unknown. The article presents post-war works of the artist executed in the churches of Gdańsk (St Elisabeth’s, St Jacob’s) and Sopot (St George’s) in the context of the attempts at reviving sacral monumental art. These works are neo-Byzantine in character and were produced outside the official state patronage and outside the official range of art critics. By using the modernized formula for presenting sacral art, they display the dialogue between modernity and tradition. Twórczość Zofii Baudouin de Courtenay (1889–1967), mimo paru prób wycinkowych opracowań, nadal pozostaje zapoznana. W artykule przedstawione zostały – w kontekście prób reanimacji kościelnej sztuki monumentalnej po roku 1945 – powojenne realizacje malarskie artystki w kościołach Gdańska (św. Elżbiety, św. Jakuba) i Sopotu (św. Jerzego). Są to prace o „neobizantyńskim” charakterze, tworzone poza oficjalnym mecenatem i zasięgiem ówczesnej krytyki, wpisujące się – poprzez poszukiwanie zmodernizowanej formuły sztuki sakralnej – w dialog nowoczesności z tradycją.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 8
  • Page Range: 139-150
  • Page Count: 12
  • Language: English, Polish