Styles of Coping with Stress and Level of Anxiety among Mothers and Fathers of Children with Oncological Diseases Cover Image

Style radzenia sobie ze stresem oraz poziom lęku u matek oraz ojców dzieci chorych onkologicznie
Styles of Coping with Stress and Level of Anxiety among Mothers and Fathers of Children with Oncological Diseases

Author(s): Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Natalia Ziółkowska
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Keywords: style of coping; anxiety; oncological disease

Summary/Abstract: Artykuł dotyczy sytuacji rodziców w obliczu choroby onkologicznej ich dziecka. Celem omawianych w niniejszym artykule badań była analiza różnic w zakresie stylów radzenia sobie ze stresem u matek i ojców dzieci chorych onkologicznie, a także analiza powiązań pomiędzy lękiem jako cechą i stanem a stylami radzenia sobie. Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Kwestionariusz CISS oraz Inwentarz STAI. Wykazano większe natężenie stylu skoncentrowanego na emocjach u matek. W przypadku pozostałych stylów radzenia stwierdzono brak istotnych statystycznie różnic. Wykazano również, że zarówno lęk jako stan, jak i lęk jako cecha są powiązane dodatnio ze stylem skoncentrowanym na emocjach (silna korelacja) oraz ze stylem skoncentrowanym na unikaniu (umiarkowana korelacja). Badania potwierdziły, że sytuacja choroby nowotworowej dziecka i związanego z tym leczenia jest dla rodziców silnie stresogennym czynnikiem. W związku z tym ważne jest zapewnienie rodzicom dostępności pomocy psychologicznej.

  • Issue Year: VIII/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 24-33
  • Page Count: 10
  • Language: Polish