Unity with Slovenians Cover Image
  • Price 3.00 €

Јединство са Словенцима
Unity with Slovenians

Author(s): J. Zubović
Subject(s): Politics / Political Sciences, Nationalism Studies, Inter-Ethnic Relations
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Slovenians; Yugoslavia; national unity; cultural unity with Slovenians; Slovenian language;

Summary/Abstract: Потпуно и интегрално Југословенство још је увек, како видимо, једна идеалистичка концепција, зрела само у главама појединих интелектуалаца. Оно има добру и широку подлогу, несамо у језичкој и духовној сродности него и у сродности племенских култура и интереса, као и у једној територијалној и животној заједници.

  • Issue Year: 26/1933
  • Issue No: 03
  • Page Range: 133-136
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian