Agricultural land — a multifunctional good Cover Image

Ziemia rolnicza — dobro wielofunkcyjne
Agricultural land — a multifunctional good

Author(s): Jerzy Wilkin
Subject(s): Economy
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: agricultural land; multifunctional agriculture; demand for land; availability of croplands; land as a value; ziemia rolnicza; wielofunkcyjność rolnictwa; popyt na ziemię; dostępność gruntów rolnych; ziemia jako wartość

Summary/Abstract: Agricultural land is a classical and basic factors of economic production, but the role of this factor is changing significantly. There are now many roles and functions tied with agricultural land: economic, environmental, cultural and political. Agricultural land is a source of private, market and many public goods. Demand for agricultural land is growing on a global scale which may result in it reaching a level of land utilisation regarded as neither sustainable nor optimal. There is also reduction of land area in some parts of the world, land abandonment and its transfer to non-agricultural use. These tendencies are present especially in the European Union and in the United States. Both are regarded as alarming and disadvantageous for World agriculture. Ziemia należy do tzw. klasycznych i podstawowych czynników produkcji, ale znaczenie tego czynnika ulega istotnym zmianom. Z wykorzystywaniem ziemi rolniczej związanych jest wiele funkcji: gospodarczych, środowiskowych, społecznych, kulturowych i politycznych. Ziemia rolnicza jest źródłem zarówno prywatnych dóbr rynkowych, jak i wielu dóbr publicznych. W skali globalnej rośnie zapotrzebowanie na grunty rolne, co może doprowadzić do przekroczenia poziomu wykorzystania tego zasobu, uznanego za optymalny i zrównoważony. W niektórych rejonach naszego globu następuje jednakże znaczny ubytek ziemi rolniczej, występuje zjawisko porzucania ziemi i przeznaczanie jej na cele nierolnicze. Zjawisko to występuje od wielu lat w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Jest to niepokojąca i niekorzystna tendencja.

  • Issue Year: 162/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 113-121
  • Page Count: 9
  • Language: Polish