The Beneš Decrees. A Rewiev of Positions Cover Image

The Beneš Decrees. A Rewiev of Positions
The Beneš Decrees. A Rewiev of Positions

Author(s): Krzysztof Bałon
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: The Beneš Decrees. A Review of Positions Krzysztof Bałon and Krzysztof Chudy, Janusz Dołęga, Paweł Kosiński, Maciej Krzysztofowicz, Rafał Morawiec, Rafał Tarnogórski

  • Issue Year: 2002
  • Issue No: 2 (3)
  • Page Range: 13-60
  • Page Count: 48
  • Language: English