On the Surface of Literary Axiology and Inside Cover Image

Na powierzchni aksjologii literatury i w środku
On the Surface of Literary Axiology and Inside

Author(s): Krzysztof Gajewski
Subject(s): Literary Texts
Published by: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Axiology; Literature

Summary/Abstract: A review of: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, red. A. Tyszczyk, E. Fiata, R. Zajączkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 5
  • Page Range: 140-149
  • Page Count: 9
  • Language: Polish