Questioning about the aesthetics of art with reference to the Holy Quran Cover Image

Zapitanost o estetici umjetnosti s osvrtom na Kur’an Časni
Questioning about the aesthetics of art with reference to the Holy Quran

Author(s): Mohammad Ali Barzanooni
Subject(s): Philosophy
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«

Summary/Abstract: Govoriti o lijepom i estetici samo po sebi jeste lijepo, ali se istovremno doima jednostavnim i nemogućim. Općenito, ne može se olahko govoriti niti pisati o čovjekovim duševnim stanjima, nutarnjim osjetima i kvalitetima. Ljepota jeste jedno od posebnih stanja ljudske duše. Iako je o ovome stanju ljudske duše mnogo toga kazano i napisano, još niko nije uspio dokučiti njegovu kakvoću i samjeriti njegovu količinu. Još niko nije ponudio potpunu definiciju lijepoga i ljepote.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 52-53
  • Page Range: 194-211
  • Page Count: 18
  • Language: Bosnian