The autonomy of the world and the subjectivity of man in ecotheology Cover Image

Autonomia świata a podmiotowość człowieka w ekoteologii
The autonomy of the world and the subjectivity of man in ecotheology

Author(s): Jarosław Horowski
Subject(s): Philosophy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Keywords: ECOTHEOLOGY; SUBJECTIVITY OF MAN; AUTONOMY
  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 117-131
  • Page Count: 15
  • Language: Polish