Reviews Cover Image

Rezense
Reviews

Author(s): Robin Kvěš, Vlastimil Havlík, Dušan Štrauss, Jiří Král, Josef Smolík, Jakub Šedo
Subject(s): Review
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství

Summary/Abstract: Stojarová, Věra – Hrabálek, Martin – Springerová, Pavlína: Security in the Andean Community of Nation: The Member States in the 21st-Century. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 188 pages Štefančík, Radoslav: Politické mládežnícke organizácie na Slovensku. Bratislava: IUVENTA, 2010, 140 strán Bureš, Jan – Charvát, Jakub – Just, Petr a kol.: Levice v České republice a na Slovensku 1989–2009. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 176 stran Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír: Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010, 320 stran Smolík, Josef – Šmíd, Tomáš a kol.: Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010, 276 stran

  • Issue Year: XIII/2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 85-109
  • Page Count: 25
  • Language: Miscellaneous languages