Media Portrait of the Armed Grouping “Front Al-Nousra” in Syria Cover Image

Медиен портрет на въоръженaта групировка „Фронт Ал Нусра“ в Сирия
Media Portrait of the Armed Grouping “Front Al-Nousra” in Syria

Author(s): Daniela Petrova
Subject(s): Communication studies
Published by: Нов български университет
Keywords: Syria; Front Al-Nousra; media portrait;

Summary/Abstract: В последните години Сирия преминава през драматични събития на политически и социални промени, които водят до появата на нови организации. Процесът им на изграждане и действие представлява явление, заслужаващо да бъде изследвано, защото поставят под въпрос не само представата за едно демократично общество, но и сигурността и мира на земята. Акцентът на настоящата разработка е върху един от ключовите играчи в сирийската криза – терористичната организация Фронт Ал Нусра. С цел да се откроят особеностите й на трансформация, довели до засилването и укрепването на гражданската война в Сирия, основните аспекти на анализ прилагат оригинална методика за изясняване на съдържанието на статиите, публикувани електронно в българската преса. Интерпретацията на резултатите позволява да се очертае медийния портрет на групировката. В заключение е посочена ролята на медиите, чието призвание е да информира обществеността за случващите се събития по света, защото те са тази институция, предоставяща толкова необходимата за всички нас информация.

  • Issue Year: 19/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 238-247
  • Page Count: 10
  • Language: Bulgarian