Tracking Down of Essential Moments in the History of Radio Cover Image

Проследяване на основни моменти от историята на радиото
Tracking Down of Essential Moments in the History of Radio

Author(s): Kalin Kalchev
Subject(s): Communication studies
Published by: Нов български университет
Keywords: history of radio; digital age;

Summary/Abstract: Възникването на радиото е интересно поради факта, че днес почти не можем без него. Ползваме се от удобствата на радиовълните за радио, телефония, безжичен интернет, телевизия (цифрова), а в близко бъдеще и на цифрово ефирно радио, с кристален звук съпътстващ те през целия ден – в дома, до работата (в колата) и на работното място, но също така и чрез мобилните приложения за смарт телефони (ползващи се от същата технология). Как се е стигнало до това гениално откритие е целта на настоящата студия.

  • Issue Year: 19/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 227-234
  • Page Count: 8
  • Language: Bulgarian