Freedom of Speech in the Social Networks Cover Image

Свободата на словото в социалните медии
Freedom of Speech in the Social Networks

Author(s): Juliana Kancheva
Subject(s): Civil Society, Communication studies, Social Norms / Social Control
Published by: Нов български университет
Keywords: forms of communication; digital environment; freedom of speech;

Summary/Abstract: Настоящата студия има за цел да разгледа значителните промени, настъпили в начините и формите на комуникация в дигитална среда. Появата и умножаването на най-различни виртуални общности, самоорганизацията и активността на публичната сфера са предпоставка за съществени промени в социалния и политическия живот. Мрежовата среда формира появата на медии от нов тип - социални медии, в които посланието се генерира от и е насочено към потребителите на мрежата, като се определя и споделя съобразно с ценностната система на по-тесен или по-широк кръг от членове на виртуалната общност. Социалните медии вече се превърнаха в мощен катализатор на много от процесите и движенията, които се зараждат в гражданското общество. Разработката проследява факторите и проблемите, свързани с тези процеси.

  • Issue Year: 19/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 157-164
  • Page Count: 8
  • Language: Bulgarian