The Visual Communication Cover Image

Визуалната композиция (в екранните комуникации)
The Visual Communication

Author(s): Mihail Meltev
Subject(s): Communication studies
Published by: Нов български университет
Keywords: Visualisation; Media; Communication;

Summary/Abstract: Визуално ориентираните медии общуват със своите аудитории главно чрез изображение. Специално значение в тях има внушението чрез визия, а това задължава всеки, който иска да изпраща послания към аудиториите им, да познава и използва принципите на изобразителната комуникация, в основата на която лежат композиционните внушения. Този текст се занимава с основните елементи на визуалната композиция като баланс, доминанта и ритъм и тяхното приложение в аудиовизията за насочване на вниманието, поставяне на акцент и постигане на емоционално въздействие.

  • Issue Year: 19/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 55-73
  • Page Count: 19
  • Language: Bulgarian