The Palaeoslavic Topics at the 14th International Congress of Slavists in Ohrid Cover Image

Палеославистичната проблематика на XIV международен конгрес на славистите в Охрид
The Palaeoslavic Topics at the 14th International Congress of Slavists in Ohrid

Author(s): Tatyana Mostrova, Maya Ivanova
Subject(s): Scientific Life
Published by: Кирило-Методиевски научен център при Българска академия на науките
  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 4
  • Page Range: 105-124
  • Page Count: 20
  • Language: Bulgarian