Opinions on the Protection of Refugee Rights in Europe: the Case Broniowski vs Poland and the Reform of the European Human Rights Protection System Cover Image

Câteva aspecte privind protecţia drepturilor refugiaţilor în Europa; Cazul Broniowski contra Polonia în contextul reformei europene
Opinions on the Protection of Refugee Rights in Europe: the Case Broniowski vs Poland and the Reform of the European Human Rights Protection System

Author(s): Aurora Ciucă
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Centrul de Studii Internationale
Keywords: refugiat; judecător unic; Broniowski vs. Polonia; Protocolul nr. 14; Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

Summary/Abstract: Sunt discutate modificările propuse de Protocolul nr. 14, orientate spre îmbunătăţirea activităţii de selectare a plângerilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, introducerea unui nou criteriu de admisibilitate a cererilor individuale şi a unor măsuri pentru evitarea cazurilor repetitive. Noul sistem de filtrare a cererilor individuale a vizat introducerea judecătorului unic, care are competenţa de a declara inadmisibilă sau de a scoate de pe rolul Curţii o plângere formulată în temeiul art. 34 al Convenţiei. Decizia de inadmisibilitate este definitivă. Dacă judecătorul unic nu se poate pronunţa în sensul de mai sus el va adresa cauza unui comitet sau unei camere pentru examinare. Un exemplu din tipologia cazurilor repetitive la care se referă Protocolul nr. 14 este cauza Jerzy Broniowski vs. Polonia, resortisantul polonez adresându-se Curții cu privire la încălcarea dreptului său la proprietate. În hotărârea pronunţată la 22 iunie 2004, Curtea a conchis că dreptul de proprietate al reclamantului a fost încălcat, iar încălcarea dreptului pretins este generată de „o problemă de sistem constând în funcţionarea deficitară a legislaţiei şi practicii naţionale şi imposibilitatea creării unui mecanism efectiv de implementare a dreptului ‚la credit’ … avînd drept consecinţă faptul că nu doar reclamantului, domnul Broniowski, ci unei întregi categorii de persoane i se refuză dreptul de proprietate prevăzut de art. 1 al Protocolului nr.1”.

  • Issue Year: 2/2006
  • Issue No: 1
  • Page Range: 113-121
  • Page Count: 9
  • Language: Romanian