Book review: Jana Malínská, Do politiky prý žena nesmí – proč? Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století Cover Image

Recenze: Jana Malínská, Do politiky prý žena nesmí – proč? Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století
Book review: Jana Malínská, Do politiky prý žena nesmí – proč? Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století

Author(s): Denisa Nečasová
Subject(s): History
Published by: Univerzita Karlova v Praze - Fakulta humanitních studií
  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 01
  • Page Range: 155-160
  • Page Count: 6
  • Language: Czech