POWER, HISTORY AND GENEALOGY: FRIEDRICH NIETZSCHE AND MICHEL FOUCAULT  Cover Image

GALIA, ISTORIJA IR GENEALOGIJA: FRIEDRICHAS NIETZSCHE IR MICHELIS FOUCAULT
POWER, HISTORY AND GENEALOGY: FRIEDRICH NIETZSCHE AND MICHEL FOUCAULT

Author(s): Andrius Bielskis
Subject(s): Philosophy
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla
Keywords: genealogy1; philosophy of history2; power3; discourse4;

Summary/Abstract: Straipsnyje aptariamos Friedricho Nietzsche’s ir Michelio Foucault genealogijos sampratos. Teigiama, kad genealogija gilinasi į istoriją ne dėl įvykių, mūšių ir karų aprašymo, bet dėl diskursyvių režimų ir praktikų, kurios formuoja mūsų tapatybę. Glaudus pažinimo/tiesos bei galios saitas yra esminis tiek Nietzsche’s, tiek Foucault genealogijai. Foucault dispositive (suprantamumo režimas) yra viena iš esminių sąvokų tiek istoriškumo sampratai, tiek studijuojant pačią istoriją. Nyčiška valios galiai idėja transformuojama į pažinimo tipais grindžiamą ir besiremiančią galios santykių strategijų idėją. Daroma išvada, jog Foucault genealogija redukuoja prasmę į galios santykius. Taip pat teigiama, kad Foucault sampratoje istorija yra pažini ne dėl jos vidinio prasmingumo, bet dėl to, jog žinios ir diskursyvios praktikos, būdamos esminės istorijos vyksmo procesui, yra suvokiamos kaip taktikos ir strategijos.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 75
  • Page Range: 73-84
  • Page Count: 11
  • Language: Lithuanian