Anna Kaczmarek, L’image de la femme dans l’œuvre d’Émile Zola Cover Image

Anna Kaczmarek, L’image de la femme dans l’œuvre d’Émile Zola
Anna Kaczmarek, L’image de la femme dans l’œuvre d’Émile Zola

Author(s): Edyta Kociubińska
Subject(s): French Literature
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 63/2015
  • Issue No: 05
  • Page Range: 232-233
  • Page Count: 2
  • Language: Polish