Reviews, Announcements, Polemics: “Transgresje w edukacji”. Pod redakcją Wiktora Żłobickiego. T. 1. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, 304 pp., ISBN 978-83-7850-753-6 Cover Image

Recenzje, komunikaty, polemiki: „Transgresje w edukacji”. Pod redakcją naukową Wiktora Żłobickiego. T. 1. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, 304 s., ISBN 978-83-7850-753-6
Reviews, Announcements, Polemics: “Transgresje w edukacji”. Pod redakcją Wiktora Żłobickiego. T. 1. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, 304 pp., ISBN 978-83-7850-753-6

Author(s): Agata Rzymełka-Frąckiewicz
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 44 (1)
  • Page Range: 307-312
  • Page Count: 6
  • Language: Polish