Albanian education in Kosova, 1992-1998: "Imprisoned freedom" Cover Image
  • Price 3.90 €

Arsimimi shqiptar në Kosovë 1992-1998: “Liri e burgosur”
Albanian education in Kosova, 1992-1998: "Imprisoned freedom"

Author(s): Denisa Kostovicova
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Përpjekja
Keywords: Albanian education ; Kosova; 1992-1998; Imprisoned freedom; Albania;

Summary/Abstract: Për shqiptarët, mësimi në shkollat fillore, të mesme dhe universitet, për vitin 1991-1992 nisi me vonesë. Kur ata filluan, në janar 1992, studentët u përpoqën të krijonin klasa me turne në shtëpi private, dyqane të adaptuara, bodrume dhe papafingo. Ky ishte fillimi i arsimit “paralel” në Kosovë, pasi shqiptarët refuzuan të pranojnë programin mësimor nacionalist serb, dhe këta të fundit u mohuan atyre të drejtën e vazhdimit të shkollës. Për shqiptarët e Kosovës sistemi i arsimit ‘paralel’ u bë një metaforë e burgut dhe e lirisë në të njëjtën kohë. Megjithëse arsimimi në shtëpitë private ishte një pasqyrë e rezistencës jo të dhunshme në Kosovë, ai ishte një sfidë jo vetëm për regjimin serb, por edhe për udhëheqjen pasive të shqiptarëve të Kosovës. Veç kësaj, beteja serbo-shqiptare për arsimin ka qenë një betejë në miniaturë për Kosovën. Ajo tregoi plotësisht që ideja e bashkekzistencës në Kosovë ishte e tejkaluar pas nëntë vjetësh diskriminimi etnik dhe ballafaqimesh.

  • Issue Year: 1999
  • Issue No: 15+16
  • Page Range: 129-135
  • Page Count: 7
  • Language: Albanian