Hermeneutyka Centonu Homeryckiego – studium przypadku Cover Image

Hermeneutyka Centonu Homeryckiego – studium przypadku
Hermeneutyka Centonu Homeryckiego – studium przypadku

Author(s): Dariusz Piasecki
Subject(s): Literary Texts
Published by: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Instytut Filologii Klasycznej
  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 121-136
  • Page Count: 16
  • Language: Polish