Perspectives of human biology in Poland, with special emphasize to auxology Cover Image

Perspektywiczne kierunki rozwoju biologii człowieka w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem auksologii
Perspectives of human biology in Poland, with special emphasize to auxology

Author(s): Napoleon Wolański, Anna Siniarska
Subject(s): Anthropology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Keywords: human biology; auxology
  • Issue Year: 7/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 7-34
  • Page Count: 28
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode