The Geopoetics as a Provocation for an Art Note Cover Image

Геопоетиката како провокација за ликовен запис
The Geopoetics as a Provocation for an Art Note

Author(s): Elizabeta Sheleva
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts
Published by: Блесок

Summary/Abstract: Навистина е тешко, со оглед на нејзината начелна несводливост, односно неподложност на сувопарните теориски формулации, да се претстави геопоетиката со неколку збора. За оваа прилика, сепак, некои од нејзините иницијални определби, ќе бидат доволни; за да можеме „упатено“ да се нурнеме во освежувачката духовна перспектива, што, токму во овие тешки и неизвесни времиња, се отвора пред нас ...

  • Issue Year: 1999
  • Issue No: 09
  • Page Count: 4
  • Language: Macedonian