Central and Eastern Europe (as Acronym) and Russia. Some Reflections Cover Image
  • Price 4.00 €

Europa Środkowo-Wschodnia (jako akronim) i Rosja. Kilka refleksji
Central and Eastern Europe (as Acronym) and Russia. Some Reflections

Author(s): Henryk Szlajfer
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Europa Środkowo-Wschodnia, pojmowana szeroko jako obszar pomiędzy Niemcami i Rosją, to w istocie skrótowy opis regionu, który historycznie nie stanowił i nie stanowi dzisiaj autonomicznego podmiotu politycznego i gospodarczego. Jest akronimem – EŚW, CEE etc. Ten brak pozytywnej politycznej fizjonomii kontrastuje z obrazem regionu jako wprawdzie niesłychanie zróżnicowanego, ale zarazem dającego się wyodrębnić subsystemu europejskiej tożsamości kulturowej (oraz europejskiej gospodarki) do wybuchu drugiej wojny światowej.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 2
  • Page Range: 5-21
  • Page Count: 1
  • Language: Polish