Oligarchic Groups and Ukraine’s Foreign Policy Cover Image
  • Price 4.00 €

Grupy oligarchiczne a polityka zagraniczna Ukrainy
Oligarchic Groups and Ukraine’s Foreign Policy

Author(s): Andrzej Szeptycki
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: W ukraińskim systemie politycznym istotną rolę odgrywają oligarchowie, dysponujący również instrumentami, za pośrednictwem których mogą wpływać na politykę zewnętrzną Ukrainy. Ich rzeczywisty wpływ na ukraińską politykę na arenie międzynarodowej ma jednak ograniczony charakter, co wynika przede wszystkim z wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań polityki zagranicznej Ukrainy.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 2
  • Page Range: 52-77
  • Page Count: 26
  • Language: Polish