Migration, mobility, gender Cover Image

Migracija, mobilnost, rod
Migration, mobility, gender

Author(s): Ružica Čičak-Chand
Subject(s): Social Sciences
Published by: Institut za migracije i narodnosti

Summary/Abstract: Knjiga Migration, Mobilität, Geschlecht urednica Meike Penkwitt i Antonie Ingelfinger (Budrich UniPress Ltd., Leverkusen − Opladen, 2011, 380 str.) predstavlja tematski raznorodnu raspravu o aspektima migracija, prije svega iz migrantske perspektive, u čemu je osobita vrijednost ove studije, uključujući postkolonijalne teorije i njihovu primjenu kroz slike i teme obrađene u knjizi. Propituje se, kako i naslov kaže, bliska povezanost pojma »migracija« s pojmovima »mobilnost« i »rod«, jer migracija već sama po sebi uključuje kretanje, mobilnost. Ipak, između migracije i mobilnosti postoji kompleksna veza, kako uvodno napominje urednica Ingelfinger. Naime mobilnost migranata nije bez ograničenja. Iz odnosa prema izbjeglicama, posebice iz sjevernoafričkih zemalja, jasno je da se zajednica europskih država, za čije je građane pojam mobilnosti središnja, poglavito pozitivna kategorija njihove radne i životne zbilje, brani od mobilnosti stanovnika izvan europskoga kontinenta kako bi zaštitila privilegije vlastitih ljudi. Da je migracija i rodno determinirani proces, upućuju analize biografija migranata/ migrantica i njihovih specifičnih situacija u zemljama imigracije. No kako pokazuje složena interakcija između društva primitka i migranata, kategorija »roda«, ističe Ingelfinger, obuhvaća i druge diferencirajuće kategorije poput rase/etničnosti, klase i seksualnosti, koje upravo u kontekstu migracija postaju značajne.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 89-101
  • Page Count: 13
  • Language: Croatian