The  Érmindszent of Ady II. Cover Image

Ady áldott és átkozott Érmindszentje II.
The Érmindszent of Ady II.

Author(s): Péter Takács
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Hungarian Literature
Published by: Korunk Baráti Társaság

Summary/Abstract: A mindenség mérésére, a magyarság és emberség valós értékrendû befogadására, a honi történelem mélységeinek átélésére még felkészületlen Adyt a tapasztalatok hiá- nya, a számûzhetetlen szerelem és a testi vágy izgalma, a nagyvilág és Párizs titkainak megismerése iránti sóvárgás hosszabb idõre „elverte Mindszenttõl”. A Nagyváradról 1903 októberében Érmindszentre „deportált” Ady türelmetlen sürgõsséggel szabadulna a falutól. Érzéseit erõltetett közömbösséggel Diósi Ödönéknek, diagnosztikai precizitással pedig Brüll Bertának vallotta meg. 1903. október 9-én dátumozta az elsõ vallomást Párizsba: „Tegnap délelõtt óta érmindszenti lakos vagyok. Majdnem úgy volt, hogy Bánom-pusztára megyek ki […], de végre is az édesanyámhoz jöttem, s ebben a csöndes, kis sáros faluban akarok élni és dolgozni né- hány hétig.”

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 04
  • Page Range: 100-105
  • Page Count: 6
  • Language: Hungarian