Aristocratic Society in the Principality of Transylvania Cover Image

Nemesi társadalom az Erdélyi Fejedelemségben
Aristocratic Society in the Principality of Transylvania

Author(s): Klára Papp
Subject(s): History, Modern Age
Published by: Korunk Baráti Társaság

Summary/Abstract: Szulejmán szultán akaratából I. János király felesége és csecsemõ fia megkapta a Tiszától keletre fekvõ országrészt. Mégis igen hosszú folyamat zajlott le 1571-ig, amikor a speyeri egyezmény megkötését követõen létrejött az Erdélyi Fejedelemség, amelyet a kortársak röviden Erdélynek neveztek. Ekkorra alakult ki a terület kettõs függése (a Magyar Királyságtól és az Oszmán Birodalomtól), formálódott az egykori vajdaság és a Partiumnak nevezett vármegyék területi egysége, amelynek pontos határait a Habsburg-uralkodóval kötött megállapodásban rögzítették.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 03
  • Page Range: 34-42
  • Page Count: 9
  • Language: Hungarian