What the theories of historiography are incapable of Cover Image

Amire a történetírás elméletei nem képesek
What the theories of historiography are incapable of

Author(s): Zoltán Boldizsár Simon
Subject(s): History, Comparative history
Published by: Korunk Baráti Társaság

Summary/Abstract: Az utóbbi néhány évtized történetelméletét, mint bármely más akadémiai tevékenysé- get, ambíciók fûtik. Ezek az ambíciók olykor elismerésre méltók, máskor inkább zavarbaejtõk, és értetlenséget szülnek, alkalmasint pedig egyszerre elismerésre méltók és zavarbaejtõk. A történetelmélet a legjobb pillanataiban korábban elképzelhetetlennek tûnõ meglátásokkal és gondolatébresztõ elméleti fejtegetésekkel szolgálhat a történetírói vállalkozás természetérõl, mindeközben azonban hajlamos egyfajta intellektuális dominancia megtestesüléseként tekinteni magára, és alkalmasint megpróbál befolyást gyakorolni a fejtegetései tárgyára, mondván, hogy a gondolatébresztõ elméleti fejtegetései képesek a történetírás gyakorlatának radikális átformálásá- ra – vagy hogy egyenesen éppen arra hivatottak.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 01
  • Page Range: 87-93
  • Page Count: 7
  • Language: Hungarian