"Living culture" and Hidden Life Cover Image

Az "élő kultúra" és a rejtőzködő élet
"Living culture" and Hidden Life

Author(s): Árpád Péter
Subject(s): Philosophy, History of Philosophy, Contemporary Philosophy, Cultural Essay, Societal Essay
Published by: Korunk Baráti Társaság

Summary/Abstract: Az élõvilág néhány milliárd éves léptékben gondolkodik, míg emberi kultúráról csak pár százezer esztendeje beszélhetünk. A kultúra definíciója megengedi, hogy gyö- kereit leengedjük a majomszerû õsökig, épp ezért a fogalom jelentésösszetevõi implikálnak olyan pozitivitásokat is, amelyek mentá- lis megragadásában nemcsak a fogalmakat, hanem az empíria segítségét is igénybe kell vennünk. Emiatt a kultúra nemcsak nyelvi konstituáltságában definiálódik, hanem megtapasztaltként, megéltként is, és ezen minõségében a szükségszerûen csak önmagán belül történõ értelmezéséhez hozzáadó- dik az ‘élet’ jelentésösszetevõ is.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 10
  • Page Range: 106-109
  • Page Count: 4
  • Language: Hungarian
Toggle Accessibility Mode