Salutation at a book feast Cover Image

Köszöntő Mátyás király szülőháza tövében könyves ünnepen
Salutation at a book feast

Author(s): Samu Benkő
Subject(s): Cultural Essay
Published by: Korunk Baráti Társaság

Summary/Abstract: Nincs kétségem afelõl, hogy valamennyi- ünket, akik most itt, Mátyás királyunk szü- lõháza tövében összegyûltünk, a könyv kö- rül fodrozódó gondolataink valamelyik foszlánya serkentett idejövetelre. A könyv õsforrása az emberi közlésvágy, avagy a közlési kényszer. A kényszer nem minden esetben sátáni eredetû, lehet biológiai fogantatású, megjelenhet égi sugallatra is. Már világra jöttünkkor sírva panaszoljuk, hogy az anyatest kellemes melegét felváltani kényszerültünk az univerzum kellemetlen hidegségével. S telt az idõ – emberi fajtánk eseté- ben évezredek vagy milliók múltával – hangszalagunk síró rezgése szavak formálá- sára bizonyult alkalmasnak, s ugyancsak ezer esztendõk kellettek ahhoz, hogy a füllel felfogható hangból, szemmel látható jel, betû szülessen meg.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 08
  • Page Range: 106-109
  • Page Count: 4
  • Language: Hungarian