The fate of books in Transylvania Cover Image

A könyv sorsa Erdélyben
The fate of books in Transylvania

Author(s): Gábor Vida
Subject(s): Cultural Essay
Published by: Korunk Baráti Társaság

Summary/Abstract: Talán abból volna jó kiindulni, hogy az elmúlt húsz évben legalább annyi könyv jelent meg Erdélyben, mint az elmúlt ötszáz évben összesen. A számok természetesen, még ha pontosak volnának is, csalnak. Ugyan mi köze van a mai, jövedelemorientált nyomdavállalkozónak Heltai Gáspárhoz vagy Misztótfalusi Kis Miklóshoz? Bizonyos deklarált folytonosságeszményen kívül semmi, a vidéki lakosság közömbös, a politikai elit buta és kapzsi. A nép nem olvas verset, és a politikai elitnek sem a mûveltség és a mértéktartás a fõ ismérve...

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 07
  • Page Range: 75-77
  • Page Count: 3
  • Language: Hungarian