THE IMPLICATIONS OF INTERDISCIPLINARY EDUCATION IN CHEMISTRY Cover Image
  • Price 3.20 €

LES IMPLICATIONS DE L’INTERDISCIPLINARITE DANS L’ENSEIGNEMENT DE LA CHIMIE
THE IMPLICATIONS OF INTERDISCIPLINARY EDUCATION IN CHEMISTRY

Author(s): Florentina Ciomoş
Subject(s): Psychology
Published by: Studia Universitatis Babes-Bolyai

Summary/Abstract: Implicaţiile interdisciplinarităţii în predarea-învăţarea chimiei - Incursiunea în beneficiile aplicării principiului interdisciplinarităţii în învăţământul preuniversitar are drept scop sensibilizarea cadrelor didactice, de regulă cu o pregătire stiinţifică monodisciplinară, pentru realizarea unor abordări interdisciplinare si constientizarea acestora asupra eficienţei predării-învăţării chimiei prin cooperare si conexiuni interdisciplinare. Articolul de faţă abordează pentru început aspectele teoretice legate de interdisciplinaritate pentru evidenţierea unor argumente epistemologice, metodologice si psiho-pedagogice în utilizarea acesteia. Aspectele aplicative evidenţiază atât conexiunile interdisciplinare obligatorii, stipulate de programa scolară, cât si conexiunile posibile, realizate benevol de cadrul didactic pe parcursul cercurilor de chimie sau prin inserţii didactice în predarea unor concepte interdisciplinare – integratoare. În final se evidenţiază raportul optim, realizat prin aplicarea interdisciplinarităţii, între cantitatea de cunostinţe însusite de elev si volumul de învăţare depus de acesta. Elevii astfel pregătiţi vor avea o gândire divergentă corespunzătoare, un stil cognitiv deschis si o strategie de învăţare euristică ceea ce le va permite o adaptare adecvată la problemele reale ale existenţei cotidiene.

  • Issue Year: 50/2005
  • Issue No: 1
  • Page Range: 91-98
  • Page Count: 8
  • Language: French