Reviews: Dolot M.:

Osaczyć i sterroryzować. Na marginesie wspomnień Mirona Dolota o Wielkim Głodzie na Ukrainie
Reviews: Dolot M.: "Zabić głodem. Sowieckie ludobójstwo na Ukrainie". Tłum. B. Gutowska-Nowak. Kraków 2014

Author(s): Sylwester Fertacz
Subject(s): Interwar Period (1920 - 1939), History of Communism
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Holodomor;
  • Issue Year: 13/2015
  • Issue No: 8
  • Page Range: 161-172
  • Page Count: 12
  • Language: Polish