FAREWELL TO PROFESSOR ROMAN LASKOWSKI Cover Image
  • Price 2.00 €

POŻEGNANIE PROFESORA ROMANA LASKOWSKIEGO
FAREWELL TO PROFESSOR ROMAN LASKOWSKI

Author(s): Maciej Grochowski
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.

Summary/Abstract: Dnia 21 czerwca 2014 r. odszedł od nas na zawsze, po ciężkiej chorobie, Profesor Roman Laskowski, Uczony światowego formatu, polonista, slawista, bohemista, teoretyk języka, współtwórca podstaw metodologicznych współczesnej lingwistyki, mających swe źródła w strukturalizmie sensu largo, jeden z najwybitniejszych językoznawców polskich drugiej połowy XX i początku XXI w. Był niekwestionowanym autorytetem w slawistyce międzynarodowej. Pożegnaliśmy Go 12 lipca na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Urna z prochami Zmarłego spoczęła w Alei Zasłużonych. Symbolika tego miejsca wiecznego spoczynku koresponduje z Jego wybitną osobowością.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 18
  • Page Range: 7-16
  • Page Count: 10
  • Language: Polish