A review of the collective work "Theories and Research Approaches in the Study of International Relations", edited by R. Zięba, S. Bieleń and J. Zając Cover Image

Recenzja książki: "Teoria i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych", pod redakcją R. Zięby, S. Bielenia, J. Zając
A review of the collective work "Theories and Research Approaches in the Study of International Relations", edited by R. Zięba, S. Bieleń and J. Zając

Author(s): Edward Haliżak
Subject(s): Book-Review
Published by: Instytut Studiów Politycznych PAN

Summary/Abstract: A review of the collective work "Teoria i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych (Theories and Research Approaches in the Study of International Relations), edited by R. Zięba, S. Bieleń and J. Zając, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2014,, pp. 289.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 40
  • Page Range: 207-213
  • Page Count: 7
  • Language: Polish