Book review Michel Maffesoli: Le rythme de vie – variation sur l’imaginaire post-moderne Cover Image

Recenzja książki Michela Maffesolego: Rytm życia Wariacje na temat wyobraźni ponowoczesnej
Book review Michel Maffesoli: Le rythme de vie – variation sur l’imaginaire post-moderne

Author(s): Maria Wieruszewska
Subject(s): Book-Review
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Issue Year: 168/2015
  • Issue No: 3
  • Page Range: 173-175
  • Page Count: 4
  • Language: Polish