A review of the book "Ten Years of Polish Membership in the European Union: A Summary Attempt and a New Opening", edited by Józef M. Fiszer Cover Image

Recenzja książki "Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie" pod redakcją Józefa M. Fiszera
A review of the book "Ten Years of Polish Membership in the European Union: A Summary Attempt and a New Opening", edited by Józef M. Fiszer

Author(s): Daria Orzechowska-Słowikowska
Subject(s): Book-Review
Published by: Instytut Studiów Politycznych PAN

Summary/Abstract: Recenzja książki "Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu i nowe otwarcie" pod redakcją Józefa M. Fiszera, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2015, pp.448.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 40
  • Page Range: 198-202
  • Page Count: 5