Cocooning of Mak Dizdar Cover Image

Čahurenje Maka
Cocooning of Mak Dizdar

Author(s): Nenad Veličković
Subject(s): Literary Texts
Published by: P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Šta nas to čeka iza Modre rijeke, naslov je pretposljednjeg poglavlja knjige Apokrifnost poetskog govora (Sarajevo, 1974.) filozofa i profesora istorije jugoslavenskih književnosti Kasima Prohića. Slijedi odgovor: Namjerno hinjenu naivnost ovog pitanja lako je prokazati; ono je i sročeno tako da se ničim ne prikrije blažena tupost bukvalizma, geometrijska strogost njegove optike, zahtjev za očiglednim kao apsolutno izvjesnim. Potrebno je u pitanju biti naivan da ne bismo naknadno, u odgovoru, morali dokazivati kako u razumijevanju konstitucije poetskog svijeta i njegove granice ne treba zaboraviti na onaj prag koji jasno dijeli umjetnost i zbilju, dionicu poetske artikulacije od ontičkog poretka stvari, pa makar se ovaj shvatao kao izvorna metaforičnost svijeta i njegovih likova. Tako: prividno zaobilazimo put da bismo ga skratili! Naivnost nije pretpostavljena, već tematizirana iz jednostavnog razloga da ne bismo postupili teorijski naivno. Jer: bukvalizam u shvatanju poetskog teksta najčešće i dolazi kao rezultat-izvedenica onog stava koji u polazištu živi od vjere da se poziva na duhovno iskustvo koje je nesvodivo, tj. da Transcendenciju pretpostavlja kao samu mogućnost svog zasnivanja. Takav pristup je najčešće metodički pristup. Zato metodičko ovdje nema rang predtematskog, ono nije u funkciji organona, već energetičkog principa tumačenja. Zašto profesor i filozof ipak postavlja tupo i bukvalističko pitanje hineći naivnost?

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 55-56
  • Page Range: 120-143
  • Page Count: 24
  • Language: Bosnian