The Euro-Atlantic System in a Multipolar World. An Attempt of Prediction, a collective work edited by Józef M. Fiszer Cover Image

System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie. Próba prognozy, pod redakcją Józefa M. Fiszera
The Euro-Atlantic System in a Multipolar World. An Attempt of Prediction, a collective work edited by Józef M. Fiszer

Author(s): Eliza Bujnowska
Subject(s): History of European Union, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Instytut Studiów Politycznych PAN

Summary/Abstract: System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie. Próba prognozy, (ed.) Józef M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014, 172 pages.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 38
  • Page Range: 207-210
  • Page Count: 4
  • Language: Polish