Reviews and bibliographical notes Cover Image

Recenzii şi note bibliografice
Reviews and bibliographical notes

Author(s): Nelu Zugravu, Cătălina Chelcu, Sorin Grigoruţă, Ioan-Augustin Guriţă, Marian Juncanariu, Petronel Zahariuc, Iustin Gherman, Remus Tanasă, Cosmin Mihuţ, Sebastian Spînu, Lucian Leustean, Nicoleta Roman, Ion I. Solcanu, Alexandru D. Aioanei, Silviu Goran
Subject(s): History, Book-Review
Published by: Editura Universităţii »Alexandru Ioan Cuza« din Iaşi

Summary/Abstract: Nelu Zugravu - AUGUSTO, Res gestae. I miei atti, a cura di Patrizia Arena, Edipuglia, Bari, 2014, 187 p. (Documenti e studi 58). Nelu Zugravu - Sfântul Isidor Pelusiotul, Epistole, traducere, introducere şi note de pr. Nicuşor Morlova, Galaţi, Editura Egumeniţa, 1, Cartea I: Epistolele 1-500, 2013, 352 p.; 2, Cartea a doua: Epistolele 1-3000, 2015, 326 p. Cătălina Chelcu - Documentele familiei Miclescu. Colecţia Emil S. Miclescu, I, volum întocmit de Petronel Zahariuc şi Lucian-Valeriu Lefter, Cuvânt înainte de Sandu Miclescu, Iaşi, Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 498 p. + 71 p. de ilustraţii şi fotocopii de documente. Sorin Grigoruţă - In honorem Mircea Ciubotaru, editori Lucian-Valeriu Lefter, Mihai-Bogdan Atanasiu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, 556 p. Ioan-Augustin Guriţă - Religious Diaspora in Early Modern Europe. Strategies of Exile, edited by Timothy G. Fehler, Greta Grace Kroeker, Charles H. Parker and Jonathan Ray, Londra, Pickering&Chato, 2014, 248 p. Ioan-Augustin Guriţă - Exile and Religious Identity, 1500-1800, edited by Jesse Spohnholz and Gary K. Waite, Londra, Pickering&Chato, 2014, 266 p. Ioan-Augustin Guriţă - Octavian-Dumitru Marinescu, Mănăstirea Văcăreşti din Bucureşti, de la origini până astăzi, Bucureşti, Editura Basilica, 2012, 504 p. Ioan-Augustin Guriţă - „Analele Putnei”, X (2014), 2, 480 p. Marian Juncanariu - Oraşe vechi, oraşe noi în spaţiul românesc: Societate, economie şi civilizaţie urbană în prag de modernitate (sec. XVI – jumătatea sec. XIX), volum editat de Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 393 p. Petronel Zahariuc - Copilăria românească între familie şi societate (secolele XVII-XX), coordonator Nicoleta Roman, Bucureşti, Editura Nemira, 2015, 417 p. Iustin Gherman - Simion Alexandru Gavriş, Ipostazele unei biografii politice. Manolache Costache Epureanu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, 427 p. Remus Tanasă - Giovanni Belardelli, Mazzini, Bologna, Il Mulino, 2010, 261 p. Cosmin Mihuţ - Claudiu-Lucian Topor, Alexandru Istrate, Daniel Cain (editori), Diplomaţi, societate şi mondenităţi. Sfârşit de „Belle Époque” în lumea românească, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, 457 p. Sebastian Spînu - Rudolf Dinu, Adrian-Bogdan Ceobanu (editori), Alexandru Em. Lahovari. Note, amintiri, corespondenţă diplomatică oficială şi personală (1877-1914), Paris, Petersburg, Bucureşti, Roma, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, 576 p. Lucian Leuştean - Adrian Viţalaru, Nicolae Petrescu-Comnen. Diplomat, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 582 p. Nicoleta Roman - Helga Weissová, Jurnal (1938–1945). Povestea unei fete care a supravieţuit Holocaustului, traducere din cehă şi prefaţă Mircea Dan Duţă, Bucureşti, Pandora Publishing, 2014, 254 p. Ion I. Solcanu - Victor Spinei, Proiecţii istoriografice. Historiographical Projections, Suceava, Editura Karl A. Romstorfer, 2014, 524 p. + 147 foto hors-texte Alexandru Aioanei - Mara Mărginean, Ferestre spre furnalul roşu. Urbanism şi cotidian la Hunedoara şi Călan (1945-1968), Iaşi, Polirom, 2015, 344 p. Silviu Goran - Mihail Gorbaciov, Amintiri. Viaţa mea înainte şi după Perestroika, Bucureşti, Editura Litere, 2013, 651 p.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 61
  • Page Range: 621-677
  • Page Count: 57
  • Language: Romanian