Dusan Janak et al: Early Sociology in Central Europe. A study on the formation of sociology in Poland, the Czech lands, the Slovak Republic and Hungary Cover Image

Dušan Janák a kolektiv: Počátky sociologie ve střední Evropě. Studie o formování sociologie jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku
Dusan Janak et al: Early Sociology in Central Europe. A study on the formation of sociology in Poland, the Czech lands, the Slovak Republic and Hungary

Author(s): Zdeněk R. Nešpor
Subject(s): History and theory of sociology
Published by: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Summary/Abstract: reveiw of: Dušan Janák et al: Počátky sociologie ve střední Evropě. Studie o formování sociologie jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku; Praha, Sociologické nakladatelství (SLON) 2014, 279 pp.

  • Issue Year: 52/2016
  • Issue No: 01
  • Page Range: 107-109
  • Page Count: 3
  • Language: Czech