In Search for the Exotic: Colin Thubron and William Dalrymple’s Journeys to the Eastern Fount of Christianity Cover Image
  • Price 3.90 €

In Search for the Exotic: Colin Thubron and William Dalrymple’s Journeys to the Eastern Fount of Christianity
In Search for the Exotic: Colin Thubron and William Dalrymple’s Journeys to the Eastern Fount of Christianity

Author(s): Monika Kowalczyk-Piaseczna
Subject(s): Cultural history
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: colonialism; Exoticism; Orientalism; travel literature; post-colonial theory; Christianity

Summary/Abstract: Odwołując się do Saidowskiego rozumienia praktyk orientalizacyjnych jako realizacji potrzeb kolonizacji Wschodu, niniejszy artykuł ma za zadanie zaprezentować obecność owych praktyk w postkolonialnej literaturze podróżniczej. Analiza dwóch tekstów autorstwa brytyjskich podróżników opisujących swoją podróż w rejony Bliskiego Wschodu: Williama Dalrymple’a From the Holy Mountain i Colina Thubrona Mirror to Damascus, ma za zadanie przedstawić sposób, w jaki przekonanie o egzotyce wchodnich obszarów, głęboko zakorzenione w kulturze europejskiej, prowokuje rozczarowania eurocentrycznym sposobem klasyfikacji tego obszaru oraz potrzebę poszerzenia znaczenia egzotyki o element europejskiej tożsamości.

  • Issue Year: 449/2015
  • Issue No: 02
  • Page Range: 33-43
  • Page Count: 11