“…With some confidence…”The Polish-German Talks in Autumn, 1946 Cover Image
  • Price 4.50 €

Archiwum: "... rozmowy nasze toczyły się w atmosferze pewnego zaufania". Sprawozdanie z tajnych rozmów polsko-niemieckich jesienią 1946
“…With some confidence…”The Polish-German Talks in Autumn, 1946

Author(s): Jerzy Kochanowski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Archiwum

  • Issue Year: 31/2006
  • Issue No: 3
  • Page Range: 155-165
  • Page Count: 11
  • Language: Polish