The epidemic of the secularization and the sakramentale experience of the church Cover Image

Die seuche der säkularisierung und die sakramentale erfahrung der Kirche
The epidemic of the secularization and the sakramentale experience of the church

Author(s): Ioan Bizău
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Studia Universitatis Babes-Bolyai

Summary/Abstract: Maladia secularismului şi experienţa sacramentală a Bisericii. Noţiunea de secularism desemnează acel fenomen de criză spirituală prin care, la nivelul mentalităţilor, se produce o schimbare majoră "în spiritul vremii" sau "după moda timpului", adică un "spirit" şi o "modă" pentru care "pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii" (I Ioan 2, 16) au devenit valorile şi idealurile supreme. Despre o astfel de lume, ale cărei structuri şi forme de expresie modelează conştiinţa şi destinul "cetăţeanului" Europei contemporane, Evanghelistul Ioan vorbeşte în termeni categorici: "Nu iubiţi lumea, nici ceea ce este în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este întru el. Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. ¯i lumea trece, şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac" (I Ioan 2, 15-17).

  • Issue Year: XLVI/2001
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 159-180
  • Page Count: 22
  • Language: German