Z problematyki przekładu starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (cz. 5) Cover Image

Z problematyki przekładu starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (cz. 5)
Z problematyki przekładu starej literatury kręgu Slavia Orthodoxa na język polski (cz. 5)

Author(s): Agata Kawecka, Małgorzata Skowronek, Ivan N. Petrov
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 60/2012
  • Issue No: 07
  • Page Range: 193-218
  • Page Count: 26
  • Language: Polish