Tracing the Old Caravan Road from Gračanica to Tuzla Cover Image

Tragom starog karavanskog puta od Gračanice do Tuzle
Tracing the Old Caravan Road from Gračanica to Tuzla

Author(s): Marko Matolić, Edin Šaković, Elvedin Kovačević
Subject(s): Archaeology
Published by: Izdavačka kuća »Monos« d.o.o
Keywords: Karavanski put; stara cesta; Gračanica; Tuzla; Gornja Orahovica; Gornji Moranjci; Ratiš; Dovište; Gornja Tinja; Donja Obodnica; Breške; arheološka nalazišta.

Summary/Abstract: Na inicijativu Časopisa za kulturnu historiju “Gračanički glasnik”, početkom augusta 2015. godine organiziran je istraživački i “pješački” pohod u kome su autori ovoga rada slijedili pravac starog karavanskog puta između Gračanice i Tuzle, koji je vodio brdskim grebenima i kosama na vododjelnici slivova Spreče i Tinje. O značaju spomenute komunikacije u prošlosti svjedoči zabilježena narodna predaja, brojne starine duž njezina pravca pružanja, prostorni raspored najstarijih naselja ovoga kraja (evidentiranih u najranijim osmanskim popisima), kao i neki kartografski izvori. Osnovni cilj pohoda bio je terenski obilazak i utvrđivanje trase samoga puta, uvid u njezino današnje stanje, kao i terenski obilazak i evidentiranje kulturno-historijskog naslijeđa na spomenutom pravcu.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 40
  • Page Range: 37
  • Page Count: 1