Reviews: Who Shakes the Spear? Shakespeares and Shakespearologies at the Dawn of the New Millenium Cover Image

Recenzje: Konia z rzędem za autora! Shakespeare, Szekspirowie i szerkspirologie u progu nowego tysiąclecia
Reviews: Who Shakes the Spear? Shakespeares and Shakespearologies at the Dawn of the New Millenium

Author(s): Jacek Mydla
Subject(s): Literary Texts
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 11
  • Page Range: 171-174
  • Page Count: 4