О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРИНАДЕЖНОСТИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ МАКЕДОНИИ В 1210-1212 ГГ. Cover Image
  • Price 3.90 €

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРИНАДЕЖНОСТИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ МАКЕДОНИИ В 1210-1212 ГГ.
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРИНАДЕЖНОСТИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ МАКЕДОНИИ В 1210-1212 ГГ.

Author(s): Stanisław Rek
Subject(s): History
Published by: Институт за балканистика с Център по тракология - Българска академия на науките
  • Issue Year: 1996
  • Issue No: 1
  • Page Range: 119-121
  • Page Count: 3
  • Language: Russian