Degraded areas of organised multi-apartment building between 1945 and 1965 in Slovenia – methodology of evaluation and rehabilitation Cover Image

Degradirana območja organizirane večstanovanjske gradnje med leti 1945 in 1965 v Sloveniji – metodologija vrednotenja in prenove
Degraded areas of organised multi-apartment building between 1945 and 1965 in Slovenia – methodology of evaluation and rehabilitation

Author(s): Alenka Fikfak, Martina Zbašnik-Senegačnik, Tomaž Novljan, Tadeja Zupančič
Subject(s): Social Sciences
Published by: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Keywords: arhitektura; prenova; stanovanjsko območje; Slovenija

Summary/Abstract: Degradirana stanovanjska območja predstavljajo 9 % delež urbaniziranih površin petintridesetih, v zadnjih letih planersko raziskanih slovenskih mest. Problematična so predvsem območja organizirane večstanovanjske gradnje, zgrajena do sredine šestdesetih let: izolirana, nevzdrževana, sodobnim standardom neustrezna. Pričujoča raziskava preusmerja dosedanjo abstraktno planersko izhodiščno optiko na konkretno arhitekturno – uporabniško raven. Namenjena je utrditvi ideje o nujnosti prenove oziroma revitalizacije kot edinem možnem načinu reševanja problematike določenega vzorca pozidave, določitvi meril in mer za prenovo ter opredelitvi racionalnih oziroma stvarnih usmeritev za konkretne prispevke k izboljšanju bivalnega standarda, torej k novemu preobratu kulture bivanja v obravnavanem poselitvenem vzorcu.

  • Issue Year: 13/2002
  • Issue No: 2
  • Page Range: 82-89
  • Page Count: 8
  • Language: Slovenian